Cho các polime sau: xenlulozơ poli vinyl clorua...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho các polime sau: xenlulozơ; po...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho các polime sau: xenlulozơ; poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; acrilonitrin; tơ visco, tơ lapsan. Số polime tổng hợp là

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua); tơ nilon-6,6; acrilonitrin; tơ lapsan

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP