Nhận định nào sau đây là sai? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nhận định nào sau đây là sai? A. Ở...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nhận định nào sau đây là sai?

A. Ở dạng kết tinh, các amino axit tồn tại chủ yếu dạng phân tử. B. Axit axetic là chất điện li yếu.

C. Các amin đều có tính bazơ. D. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime gọi là monome.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì Các amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP