Nhận định nào sau đây là đúng? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nhận định nào sau đây là đúng? A. ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Etylmetylamin là amin bậc hai. B. Glucozơ có độ ngọt hơn saccarozơ.

C. Tơ lapsan thuộc tơ nhân tạo. D. Axit acrylic có tồn tại đồng phân hình học

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP