Thí nghiệm nào sau đây tạo ra đơn...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thí nghiệm nào sau đây tạo ra đơn c...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra đơn chất khí?

A. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2. B. Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH loãng, dư.

C. Cho Na2O vào dung dịch CuSO4. D. Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch AgNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP