Cho các nhận định sau: a Dung dịch...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các nhận định sau: (a) Dung dị...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Dung dịch lysin và dung dịch axit glutamic đều làm đổi màu quỳ tím.

(b) Ở điều kiện thường, phenol là chất rắn, tan vô hạn trong nước đun sôi.

(c) Đồng phân là những hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

(d) Ancol C3H8O vừa có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức. Các nhận định đúng là

A. (a),(b),(c). B. (b),(c),(d). C. (a),(c),(d). D. (a),(b),(d).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn a vì

(d) sai vì ancol C3H8O chỉ có đồng phân vị trí nhóm chức: CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH(OH)-CH3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP