Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ứng oxi hóa - khử?

A. Cho Fe(OH)3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. B. Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng, dư.

C. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4. D. Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP