Một chất hữu cơ có các đặc tính...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Một chất hữu cơ có các đặc tính sa...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Một chất hữu cơ có các đặc tính sau:

- Ở điều kiện thường là chất rắn, tan tốt trong nước.

- Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo kết tủa bạc trắng.

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, axit fomic, axit aminoaxetic, saccarozơ, tristearin. Số chất thỏa mãn hai đặc tính trên là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C (glucozo và fructozo)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP