Đun nóng chất hữu cơ X với dung...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đun nóng chất hữu cơ X với dung dị...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đun nóng chất hữu cơ X với dung dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm thu được gồm chất Y (CH4O), chất Z (C2H6O) và muối đinatri glutamat. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Chất X có mạch cacbon không phân nhánh.

B. Ở điều kiện thường, chất Y là chất lỏng, tan vô hạn trong nước.

C. Chất X có khối lượng phân tử là 225 đvC.

D. Chất X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là H2N – C3H5(COO – CH3) – COOC2H5

A. Đúng

B. Đúng, Y là CH3OH

C. Sai, MX = 189

D. Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP