Cho dung dịch HCl dư lần lượt vào...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho dung dịch HCl dư lần lượt vào c...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho dung dịch HCl dư lần lượt vào các dung dịch: AgNO3, Fe(NO3)2, NaHCO3, KOH, (NH4)2CO3, NaH2PO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp xảy ra pư gồm có AgNO3, Fe(NO3)2, NaHCO3, KOH, (NH4)2CO3, NaH2PO4

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP