Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng thu...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho bột Al vào X, thấy khí H2 thoát ra; đồng thời thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Na2SO4 vào Z, thu được kết tủa Y. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Dung dịch X làm quì tím ẩm hóa đỏ.

B. Kết tủa Y không tan trong môi trường axit.

C. Sục khí CO2 dư vào Z, thu được kết tủa trắng.

D. Cho dung dịch FeCl3 vào X, thu được kết tủa màu nâu đỏ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là Ba(OH)2, Y là BaSO4, Z là Ba(AlO2)2

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP