Thực hiện các thí nghiệm sau: a...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ . Thực hiện các thí nghiệm sau: (a)...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3.

(b) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(c) Đốt cháy lượng dư bột Fe trong khí Cl2.

(d) Đốt cháy hỗn hợp bột gồm Fe và lưu huỳnh trong khí trơ.

(e) Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(g) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra muối Fe(II) là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các thí nghiệm tạo ra Fe(II) gồm có d,g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP