Nhiệt phân hoàn toàn mỗi hợp chất dưới...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nhiệt phân hoàn toàn mỗi ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nhiệt phân hoàn toàn mỗi hợp chất dưới đây trong các bình kín riêng biệt, không chứa không khí. Sau đó thêm dung dịch HNO3 đặc nóng vào sản phẩm rắn thu được. Trường hợp nào có thoát ra khí màu nâu đỏ ?

A. Fe(NO3)2 B. Fe(OH)2 C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

Fe(OH)2 →to FeO + H2O và FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP