Chất nào dưới đây thuộc loại “axit béo”...

Chương 1: Este - Lipit Chất nào dưới đây thuộc loại “axit béo” ? A. (...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất nào dưới đây thuộc loại “axit béo” ?

A. (CH3)2CH[CH2]14COOH B. HOOC[CH2]14COOH C. CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH D. CH3[CH2]15COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C . Axit béo là các axit cacboxylic đơn chức, mạch thẳng và phân tử có số chẵn nguyên tử cacbon.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP