Có bao nhiêu chất và ion có thể...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có bao nhiêu chất và ion có thể vừa...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có bao nhiêu chất và ion có thể vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử trong phản ứng oxi hóa - khử (không xét vai trò của nguyên tố oxi) trong số các chất và ion sau : Na, Na+ , S2-, Fe2+, SO2, SO 2 4 − , HCl và HNO3 ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

. Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử khi chứa nguyên tố có mức oxi hóa trung gian ( Fe2+, SO2) hoặc có đồng thời các nguyên tố có mức oxi hóa tối đa và tối thiểu (HCl)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP