Giải pháp tốt nhất để làm mềm nước...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Giải pháp tốt nhất để làm mềm nước ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Giải pháp tốt nhất để làm mềm nước có độ cứng vĩnh cửu là :

A. đun nóng nước

B. dùng dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2

C. dùng dung dịch Na2CO3 hoặc Na3PO4

D. dùng dung dịch HCl hoặc NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP