để phân biệt khí SO2 và khí CO2...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ để phân biệt khí SO2 và khí CO2...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

để phân biệt khí SO2 và khí CO2, thì thuốc thử nên dùng là :

A. dung dịch Ca(OH)2 B. dung dịch nước Br2 C. dung dịch BaCl2 D. dung dịch Ba(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B. Chỉ SO2 bị oxi hóa và làm nhạt màu dung dịch Br2. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP