Có một mẫu SO2 bị lẫn hơi nước...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có một mẫu SO2 bị lẫn hơi nước. để ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có một mẫu SO2 bị lẫn hơi nước. để có SO2 khan, thì chất làm khan không nên dùng là :

A. CaO B. P2O5 C. H2SO4 đặc D. Mg(ClO4)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. Chất này có tính bazơ nên hấp thụ cả SO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP