Số đồng phân cấu tạo ứng với công...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Số đồng phân cấu tạo ứng với công ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O bằng : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

(CH3CH2CH2OH ; CH3CH(OH)CH3 ; CH3OCH3CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP