Hòa tan hỗn hợp chứa 0 1 mol...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hòa tan hỗn hợp chứa 0,1 mol HCHO ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hòa tan hỗn hợp chứa 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được bằng : A. 21,6 gam B. 43,2 gam C. 64,8 gam D. 86,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

⇒ mAg = (0,4 + 0,2) × 108 = 64,8 (gam). chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP