Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng ?

A. propen (C3H6) và xiclobutan (C4H8) B. butañien-1,3 (buta-1,3-ñien) (C4H6) và propin (C3H4) C. n-butan (C4H10) và i-butan (C4H10) D. benzen (C6H6) và cumen (C9H12)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP