để phân biệt các axit là axit fomic...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ để phân biệt các axit là axit f...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

để phân biệt các axit là axit fomic và axit acrilic, nên dùng thuốc thử :

A. quỳ tím B. dung dịch Br2 C. dung dịch KMnO4 D. dung dịch AgNO3/NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Hai axit này tạo hiện tượng giống nhau với các thuốc thử là quỳ tím, dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4. Tuy nhiên chỉ có HCOOH tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. HCOOH + 2Ag(NO3)2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP