Nung 4 65 mg chất hữu cơ X...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nung 4,65 mg chất hữu cơ X trong O2...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nung 4,65 mg chất hữu cơ X trong O2 thì thu được 13,20 mg CO2 và 3,16 mg H2O. Mặt khác, nung 5,58 mg hợp chất A với CuO thì thu được 0,67 mL khí N2 (đktc). Hàm lượng % các nguyên tố C, H, O và N có trong chất X bằng : %C %H %N %O

A. 77,42 7,55 18,01 2,02 B. 64,52 6,29 15,01 14,18 C. 77,42 7,55 15,01 0,02 D. 64,52 6,29 18,01 11,18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP