Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử h...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử hết dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 trong môi trường axit là :

A. 0,325 gam B. 0,650 gam C. 0,975 gam D. 1,300 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn . B. Zn + 2Cr3+ → Zn 2+ + 2Cr2+

0,01 ← 0,02

⇒ mZn = 0,01 × 65 = 0,65 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP