Quá trình khử Fe2O3 bằng CO trong lò...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Quá trình khử Fe2O3 bằng ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Quá trình khử Fe2O3 bằng CO trong lò cao, ở nhiệt độ khoảng 500-600 oC, có sản phẩm chính là :

A. Fe. B. FeO. C. Fe3O4. D. Fe2O3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chon B.

3Fe2O3 + CO (400o C)→ 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO (500 oC−600oC)→ 3FeO + CO2

FeO + CO (700 −800oC)→ Fe + CO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP