Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nitrat...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nit...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nitrat dưới đây, thì muối nào sinh ra thể tích khí O2 nhỏ nhất (trong cùng điều kiện) ?

A. KNO3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. AgNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

A. KNO3 → KNO2 + 1/2O2

1 0,5

B. 2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

1 0,25

C. 2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

1 0,75

D. AgNO3 → Ag + NO2 + 1/2O2

1 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP