Chất nào dưới đây có khả năng làm...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào dưới đây có khả năng làm ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào dưới đây có khả năng làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 ?

A. benzen B. toluen C. stiren D. naphtalen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP