Trong số các chất là propan etyl clorua...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Trong số các chất là propan, etyl ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Trong số các chất là propan, etyl clorua, axeton, và etyl axetat, thì chất tan tốt nhất trong nước là :

A. propan B. etyl clorua C. axeton D. etyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C Phân biệt các cation bằng OH – và Phân biệt Cl – và SO4 2– bằng Ba2+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP