để tạo ra cumen không thể tiến hành...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ để tạo ra cumen, không thể tiến hà...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

để tạo ra cumen, không thể tiến hành ankyl hóa benzen bằng chất nào dưới đây ?

A. isopropyl clorua B. 2-brompropan C. propilen D. propan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP