Cho phản ứng : Al + H2O +...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho phản ứng : Al + ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho phản ứng : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2 Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng này là : A. Al B. H2O C. NaOH D. NaAlO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B Bazơ chỉ đóng vai trò môi trường cho phản ứng giữa kim loại với nước

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP