Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới đây kh...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới đây không đúng ?

A. Dùng chế tạo dây dẫn điện. B. Dùng để tạo chất chiếu sáng. C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ. D. Dùng ñể chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP