Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước ?

A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4

B. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2

C. BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3

D. Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP