Tính thể tích dung dịch NaOH 0 1M...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tính thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tính thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,02 mol CuCl2 để lượng kết tủa thu được là cực đại. A. 200 mL B. 300 mL C. 400 mL D. 500 mL

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

H + + OH – → H2O

0,01 0,01

Cu 2+ + 2OH – → Cu(OH)2

0,02 0,04

=>V=0,05/0,1=0,5l

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP