Cho 0 2 mol Fe vào dung dịch...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 0,2 mol Fe vào dung d...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn, số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch bằng

A0,3 mol B. 0,5 mol C. 0,2 mol D. 0,0 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Fe + 2Ag + → Fe 2+ + 2Ag

0,2 0,2

0,1 0,2

0,1 0 0,2

Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+

0,1 0,2

0 0 0,3

\

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP