Crăckinh một ankan A người ta thu được...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Crăckinh một ankan A, người ta thu...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Crăckinh một ankan A, người ta thu được hỗn hợp sản phẩm gồm : metan, etan, propan, etilen, propilen và butilen. A là :

A. propan B. butan C. pentan D. hexan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP