Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenluloz...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng ?

A. Xenlulozơ dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy, ...

B. Xenlulozơ dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo.

C. Xenlulozơ dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic.

D. Xenlulozơ dùng làm thực phẩm cho con người

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.Cơ thể người không có men tương ứng cho phản ứng thủy phân xenlulozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP