để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên...

Chương 2: Cacbohiđrat để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn t...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây ? A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 C. Dung dịch brom D. Cu(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Glucozơ làm nhạt màu dung dịch brom, fructozơ không có phản ứng này . Chọn C

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP