Phản ứng nào dưới đây không thể hiện...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phản ứng nào dưới đây không thể...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin ?

A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3 + + OH–

B. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

C. Fe3+ + 3CH3NH2+ 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 +

D. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.Trong phản ứng này, amin thể hiện tính khử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP