Có các chất : CH4 CH3Cl HCHO và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Có các chất : CH4, CH3Cl, HCHO và ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Có các chất : CH4, CH3Cl, HCHO và CH3CHO. Chất KHÔNG thể trực tiếp điều chế metanol là :

A. CH4 B. CH3Cl C. CH3CHO D. HCHO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

CH4 + 1/2O2 ( Cu,200 C,100atm )→ CH3OH

CH3Cl + NaOH (to)→ CH3OH + NaCl

HCHO + H2 (Ni,to)→ CH3OH

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP