Phát biểu nào dưới đây không đúng ?...

Chương 1: Este - Lipit Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. Mỡ động...

0
Chương 1: Este - Lipit

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn

B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng

C. Hiđro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ động vật rắn

D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C Hidro hóa dầu thực vật tạo ra bơ (magarin)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP