Loại cao su nào dưới đây là kết...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Loại cao su nào dưới đây là kết q...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp ? A. Cao su buna B. Cao su buna-N C. Cao su isopren. D. Cao su clopren

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.Cao su buna–N là sản phẩm đồng trùng hợp giữa buta-1,3-dien và acrilonitri

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP