đun sôi bốn dung dịch mỗi dung dịch...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ đun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dịc...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

đun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau : Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3 và NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất ? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể.)

A. dung dịch Mg(HCO3)2 B. dung dịch Ca(HCO3)2 C. dung dịch NaHCO3 D. dung dịch NH4HCO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B A. Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑

1 mol ∆m = 84 + 44 = 128 (gam)

B. CaCH(CO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑

1 mol ∆m = 100 + 44 = 144 (gam)

C. 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

1 mol ∆m = 0,5 × 44 = 22 (gam)

D. NH4HCO3 → NH3↑ + H2O + CO2↑

1 mol ∆m = 17 + 44 = 61 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP