Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cặp chất nào dưới đây là đồng đẳng của nhau ? A. Ancol metylic (CH4O) và ancol butylic (C4H10O) B. Ancol etylic (C2H6O) và etylen glicol (C2H6O2) C. Phenol (C6H6O) và ancol benzylic (C7H8O) D. Ancol etylic (C2H6O) và ancol anylic (C3H6O)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP