Có năm bình khí mất nhãn chứa riêng...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Có năm bình khí mất nhãn, chứa ...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Có năm bình khí mất nhãn, chứa riêng biệt các khí SO2, SO3, N2, CH3NH2 và NH3. Nếu chỉ dùng quỳ tím ẩm có thể nhận ra bình chứa khí : A. SO2 B. SO3 C. N2 D. NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chon C SO2 và SO3 làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ, CH3NH2 và NH3 làm quỳ chuyển màu xanh, N2 không làm đổi màu quỳ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP