Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Trong phòng thí nghiệm thường điều ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl, do đó CO2 bị lẫn một ít hơi nước và khí hiđro clorua. để có CO2 tinh khiết nên cho hỗn khí này lần lượt qua các bình chứa :

A. P2O5 khan và dung dịch NaCl. B. CuSO4 khan và dung dịch NaCl. C. dung dịch NaHCO3 và CaO khan. D. dung dịch NaHCO3 và dung dịch H2SO4 đặc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D N

aHCO3 hấp thụ HCl NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

H2SO4 hấp thụ H2O (nhưng không hấp thụ CO2)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP