Oxi hóa hoàn toàn 0 42 g hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Oxi hóa hoàn toàn 0,42 g hợp chất ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Oxi hóa hoàn toàn 0,42 g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được khí CO2 và hơi H2O. Khi dẫn toàn bộ lượng khí này vào bình chứa nước vôi trong lấy dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 1,86g đồng thời xuất hiện 3 g kết tủa. Hàm lượng phần trăm các nguyên tố trong phân tử X bằng : %mC %mH %mO

A. 85,71 7,14 7,15 B. 85,71 14,29 0,00 C. 78,56 14,29 7,15 D. 92,86 7,14 0,00

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dung dịch Ca(OH)2 dư hấp thụ đồng thời H2O và CO2. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

=>n CO2=nCaCO33/100=0,03

=>nH2O=(1,86-0,03.44)/18=0,03 mol

%H=100%-85,71%=14,29%

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP