Hòa tan hết 35 4 gam hỗn hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp kim loại...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp kim loại Ag và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 5,6 L khí duy nhất không màu (hóa nâu trong không khí). Khối lượng Ag trong hỗn hợp bằng : A. 16,2 gam. B. 19,2 gam. C. 32,4 gam. D. 35,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

Ag → Ag+ + e–

x x

Cu → Cu2+ + 2e–

y 2y

N+5+3e-->N+2

0,75 0,25

⇒ mAg = 0,15 × 108 = 16,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP