Phản ứng nào dưới ñây là không đúng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phản ứng nào dưới ñây là không đúng ?...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phản ứng nào dưới ñây là không đúng ?

A. Cu + Cl2 t→ CuCl2

B. Cu + 1/2O2 + 2HCl → CuCl2 + H2O

C. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

D. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CHỌN C.Cu không tác dụng với dung dịch axit (H+ )

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP