Hiện tượng nào dưới đây đã được mô...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hiện tượng nào dưới đây đã được mô ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả khong đúng ?

A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm.

B. đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm.

C. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu vàng nâu sang màu đen.

D. ðốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu lục thẫm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.Sản phẩm của tất cả các phản ứng này đều có Cr2O3 (có màu lục thẫm)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP