Nếu chỉ dùng hai thuốc thử để phân...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Nếu chỉ dùng hai thuốc thử để p...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Nếu chỉ dùng hai thuốc thử để phân biệt bốn dung dịch mất nhãn sau đây : NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3 và NaNO2, thì không nên dùng (theo trật tự) : A. dung dịch HCl, dung dịch NaOH. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl. C. dung dịch HCl, dung dịch AgNO3. D. dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP