để oxi hóa hoàn toàn 0 3 mol...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ để oxi hóa hoàn toàn 0,3 mol etile...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

để oxi hóa hoàn toàn 0,3 mol etilen bằng dung dịch KMnO4 0,2M (trong môi trường trung tính), thì thể tích dung dịch KMnO4 tối thiểu cần dùng là : A. 0,3 L B. 0,5 L C. 0,6 L D. 1,0 L

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO4 + 2KOH

0,2 → 0,2

V=0,2.0,2=1L

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP